Skip to main content

Spraak en taal

sprekenIndien een mens niet goed hoort of het gehoorde niet op de goede manier verwerkt, kan hij of zij niet goed waarnemen wat diegen tegenover hem of haar zegt. Het is voor de persoon in kwestie ook niet mogelijk om te controleren of wat hij zelf heeft gezegd, zo klinkt als zou moeten.

Dit heeft invloed op de klankontwikkeling en de uitspraak.

 

Beide kunnen schade ondervinden, wanneer de hoor verwerking niet op een evenwichtige manier functioneert.

Het kan zijn dat klanken helemaal niet worden uitgesproken en bijvoorbeeld door andere voorhanden zijnde klanken worden vervangen. Bijvoorbeeld “zool” in plaats van “school”. Indien woorden niet op de juiste manier worden opgeslagen, wordt het op de correcte manier benoemen van dingen bemoeilijkt.

De BENAUDIRA hoortraining biedt hier een mogelijkheid, het horen, de hoorverwerking en daarmee ook het begrijpen en weergeven van taal en spraak te verbeteren.

Bij verscheidene spraakstoornissen kunnen ook andere oorzaken, zoals bijvoorbeeld beperking van de mondmotoriek (voor de juiste spraakbewegingen) de oorzaak zijn. Deze kunnen niet vanzelfsprekend met deze hoortraining worden behandeld.

Vaak zijn er meerdere factoren in het spel bij het ontstaan van problemen met het spreken. Wanneer het lukt met de hoortraining de centrale auditieve verwerking weer in evenwicht te brengen en een positieve bijdrage te leveren aan het samenspel van beide hersenhelften wordt zo een goede basis gecreëerd voor een vloeiend verlopend gesprek.

Mogelijke aanwijzingen voor spraak/taastoornissen:

  • Stoornissen / vertragingen bij de taalverwerking
  • Beperkt taalbegrip
  • Moeilijkheden met de zinsbouw
  • Stoornissen in het vloeiend spreken (stotteren)

Ook bij spraakstoornissen zoals stotteren en afasie (die na een beroerte, schedel/hersentrauma of een hersen(vlies)ontsteking ontstaat) kan de hoortraining uitkomst bieden. Als u met de hoortraining begint, vindt een nauwkeurige test van de auditieve verwerking plaats. Daarna kan per individu worden besloten of het zinvol is om de hoortraining in te zetten.

Mogelijke aanwijzingen voor een beperkte auditieve verwerking ten gevolge van een afasie:

  • Het verwisselen van woorden
  • Het verwisselen van klanken
  • Spraakbegrip problemen
  • Moeilijkheden met zinsbouw