Skip to main content

Concentratie en aandacht – ADD en ADHD

opmerkzaamheidMakkelijk afleidbaar en concentratiestoornissen kunnen hun oorzaak hebben in een onevenwichtige auditieve waarneming.

Wanneer een mens geen goede balans heeft in de waarneming van lage en hoge frequenties, hoort hij of zij storende geluiden in die omstandigheden luider dan het gewenste geluid.

 

Kinderen nemen bijvoorbeeld het verkeer voor school, de voetstappen in het trappenhuis en de leraar in het klaslokaal ernaast, luider of slechts weinig stiller waar dan de lerares in het eigen lokaal.

Ook neemt dit kind klanken minder luid waar als de geluiden die door de voeten van de kinderen op de vloer, door het verschuiven van stoelen of andere storingen veroorzaakt worden.
Het is echter juist de stem van de leraar of lerares en die van de medescholieren waarop de concentratie van het kind zich op school zou moeten richten.

Voor volwassenen is het bijvoorbeeld moeilijk in luide omgevingen met veel harde geluiden zoals een café een gesprek te volgen of in een groot kantoor zich op een telefoongesprek te concentreren.

Mensen met een onevenwichtigheid in de centrale auditieve verwerking moeten zich veel meer inspannen om zich te concentreren, om belangrijke gespreksinhoud akoestisch te begrijpen en om geluidsstoornissen uit te filteren. Deze voortdurende inspanning kan makkelijk tot overbelasting leiden.
Vanuit de overbelasting glijden deze mensen af naar een concentratie zwakheid en zijn makkelijk af te leiden. De opmerkzaamheid laat te wensen over, terwijl het voor de mensen om wie het gaat, eenvoudig weg te inspannend is om zich te kunnen blijven concentreren.

Sommigen compenseren hun teveel aan inspanning ook door activiteit of zelfs door agressief gedrag, maar ook lichamelijke verschijnselen zoals hoofdpijn, zijn mogelijk.

Een evenwichtig horen kan voor deze mensen een belangrijke oorzaak van de overbelasting weg nemen.
Voor kinderen is het makkelijker de stem van de leraar of lerares te volgen. Ze hebben minder inspanning nodig om het onderwijs te volgen. Ook de volwassenen die betreft kunnen zich makkelijker op de akoestische inhoud concentreren en de storende klanken uitfilteren.

Dit leidt tot meer ontspanning en dit voert weert tot een langere concentratieboog.

BENAUDIRA biedt degenen die het betreft een hoortraining aan die de basis vormt voor een ontspannen manier van horen.