Skip to main content

Wanneer de geit verandert in een meid en de bus in een mus…

lesen_und_schreibenEen probleem met lezen of spelling wordt vaak dyslexie genoemd. De oorzaak van deze diagnose wordt vaak open gelaten.

Er zijn veel oorzaken mogelijk voor het ontstaan van dyslexie. Erg vaak speelt daarbij een auditieve verwerkings- en waarnemingsstoornis (AVP) een belangrijke rol. Wanneer een mens het gesprokene niet optimaal hoort, kan dit ook tot lees- en schrijfproblemen leiden.

Het spraakcentrum in de hersenen is mede verantwoordelijk voor de verwerking van dat wat is gelezen, gehoord, gesproken en is geschreven.
Stoornissen in de waarneming en de verwerking van hetgeen we horen, kan er bijvoorbeeld toe leiden dat gelijk klinkende klanken niet kunnen worden onderscheiden.

Voor een kind dat zulke klanken in het gehoor al niet kan onderscheiden, is het aanleren van de juiste spelling natuurlijk erg moeilijk.

De BENAUDIRA hoortraining helpt deze centrale auditieve verwerking te reguleren en traint de klanken die voor de persoon in kwestie een probleem vormen.

Daarvoor wordt zowel instrumentale muziek, als gezongen liederen en gesproken teksten met specifieke klanken, individueel aan de hoorstoornissen van het individu aangepast en als trainings-CD samengesteld. Meer informatie over de werking treft u hier aan.

Stoornissen in de centrale auditieve verwerking kunnen leiden tot verschillende soorten problemen met het lezen en schrijven:

Onevenwichtige waarneming van verschillende toonhoogtes (frequenties)

 • Worden verschillende toonhoogtes (frequenties) niet uitgebalanceerd waargenomen, kan dit er toe leiden dat op elkaar lijkende klanken hetzelfde klinken.
 • Veel kinderen horen lage tonen sensibeler dan hoge tonen. Voor de situatie op school betekent dit, dat ze storende bijgeluiden in verhouding tot de stem van de leraar of lerares ,zeer luid waarnemen. Daardoor is het moeilijk voor hen dat wat wordt gezegd goed te verstaan/begrijpen. Daarbij komt nog eens, dat door het ingespannen luisteren een overbelasting ontstaat, die leidt tot een verkorte concentratieboog.

Onduidelijke oor dominantie

 • Bij een onduidelijke oor dominantie heeft er zich geen dominant oor ontwikkeld of beide oren wisselen heen en weer af in de lateraliteit. Het gehoorde kan vertraagd worden waargenomen of in sequentie door elkaar heen raken.

Samenspel van meerdere zintuigstelsels

 • Een niet goed evenwicht in een zo belangrijk zintuig als het horen, werkt ook door op de verwerking van andere zintuigindrukken. Het volledige systeem van de waarneming, de verwerking en het gebruik van zintuigindrukken raakt dan uit evenwicht. Op die manier wordt ook indirect de optische (prikkels) indrukken bij het lezen en schrijven door een centrale auditieve verwerkingsstoornis beïnvloed.

Mogelijke aanwijzingen voor een auditieve oorzaak bij dyslexie

 • Veel fouten bij dictee ondanks veel oefenen
 • Het verwisselen van gelijk luidende/klinkende klanken
 • Langzaam en hortend lezen
 • Problemen ondervinden om te leren schrijven
 • Woordbegrip problemen
 • Onzekerheid bij het maken van goede zinsbouw en grammatica
 • Problemen met het verdelen van woorden in lettergrepen, bijvoorbeeld: “te – le –foon”
 • Problemen hebben met het horen van verschillende klanken in woorden
 • Moeilijkheden bij het begrijpend lezen, bijvoorbeeld woorden of lettergrepen als geheel te herkennen: bijvoorbeeld: “o –p – a”.
 • Onzekerheid bij het onderscheiden van korte en lange klinkers