Skip to main content

Horen: de manier waarop en het doel van de training

horenHet begrip “horen” heeft in de BENAUDIRA hoortraining meerdere betekenissen:

Enerzijds is het de weg van het horen naar de hersenen , en indien wij die trainen kunnen vele gebieden zoals die van het schrijven en lezen, profiteren van een betere auditieve verwerking . Meer informatie daarover treft u hier aan.

Anderzijds behoort het horen als zintuigelijke waarneming zelf ook tot de gebieden, die door de BENAUDIRA – hoortraining geschoold en verbeterd kunnen worden. Het beluisteren van de individuele trainings-CD’s is de weg naar het verbeteren van het gehoor toe en behoort eveneens tot de doelen.

De subjectieve waarneming van wat een mens hoort, kan op verschillende manieren zijn verstoord: men kan te weinig, te veel of op een onevenwichtige manier horen.

Hier kunt u de BENAUDIRA folder “Tinnitus, slechthorendheid en hyperacusis” downloaden of vraagt u hier hier de folder per post aan.

De volgende symptomen kunnen zich voordoen:

Tinnitus

Tinnitus uit zich als oorsuizen of/en oor geluiden welke meestal subjectief worden ervaren. Voor de persoon die het betreft, betekent hun tinnitus vaak een beduidende vermindering van de levenskwaliteit.

Recente studies tonen aan: tinnitus kan door hoortraining worden verminderd.

Tinnitus en slechthorendheid kunnen vaak door hoortraining worden verminderd of zelfs tot zwijgen gebracht worden. Actuele studies van meerdere hoge scholen tonen dit aan.

Tinnitus ontstaat door een verkeerde verbinding van neuronen in de hersenen. De mogelijkheid van de hersenen zelf om klanken die latent voorhanden zijn en niet nuttig zijn, te herkennen en uit te filteren, is beschadigd. Gelukkig zijn de hersenen tot op hoge leeftijd te trainen.

Het doel van de hoortraining is de centrale auditieve verwerking zo in evenwicht te brengen, dat de hersenen niet opnieuw zelf de oor geluiden voortbrengt.

De BENAUDIRA hoortraining is zo samengesteld dat bij minimale financiële investering en geringe tijdsinspanning het voor de patiënt mogelijk is goede resultaten te behalen.Holger Raddatz (natuurgeneeskundige) en Manfred Braig (natuurgeneeskundige) hebben in 2004 en 2005 een pilotstudie over de behandeling van tinnitus door auditieve stimulatie uitgevoerd.

50 % van de deelnemers ervaarden een beduidende verbetering of waren blijvend klachtenvrij van hun tinnitus.

Onder de deelnemers aan de studie bevonden zich slecht- en niet slechthorende patiënten. Bij de groep van niet slechthorenden was er bij 75 % sprake van een klachtenvermindering of waren zij klachtenvrij.

Sindsdien zijn in heel Duitsland (en nu ook in andere landen) mensen die lijden aan tinnitus geholpen door de BENAUDIRA hoortraining.

Centrale hardhorendheid/slechthorendheid

Hoe goed een mens hoort, is afhankelijk van de som van de factoren die betrokken zijn bij het horen.

Is er sprake van symptomen in het middenoor (bijvoorbeeld een ontsteking of effusie) is medische verzorging noodzakelijk. Ook bij problemen met het binnennoor kan de hoortraining alleen niet helpen.

Vaak echter is de onevenwichtige centrale auditieve verwerking de oorzaak voor een beperkt horen of vormt een deel van de oorzaken.

Zelfs bij een gediagnostiseerde binnennoor slechthorendheid, kan een beperkte centrale auditieve verwerking, de mogelijkheid tot horen verder verminderen.

Indien het lukt dit deelaspect van de hardhorendheid/slechthorendheid in evenwicht te brengen, kan de persoon die het betreft daarna weer beter horen. De verbetering blijft hier echter binnen de grenzen van wat het binnenoor nog verder geleiden kan.

Tijdens een tinnitusstudie (2004-2005, Manfred Braig en Holger Raddatz) is gebleken dat veel van de personen die het betreft, na de hoortraining allen beduidend beter konden horen dan voor de training. Deze verbetering was zowel subjectief waarneembaar als ook tijdens audiologische onderzoeken meetbaar. De verbetering van het horen houdt ook aan, na het afloop van de hoortraining.

Hyperacusis

Bij sommige mensen bestaat, ondanks een normale of zo goed als normale gehoordrempel een sterk verhoogde gevoeligheid voor hard geluid. De centrale verwerking van het horen is verstoord. Vaak worden slechts enkele frequenties te gevoelig waargenomen, andere daarentegen te weinig gevoelig.

Een zodanige gevoeligheid ten opzichte van geluiden kan leiden tot een verhoogde bloeddruk, nervositeit, een versnelde hartslag (tachycardie) en vele andere symptomen.

Een hersteld evenwicht in de centrale auditieve verwerking, door de BENAUDIRA hoortraining, kan in veel gevallen helpen de gevoeligheid ten opzichte van geluiden te verminderen of te laten verdwijnen.

Auditieve verwerkings- en waarnemingsstoornissen (AVP)

AVP is aantoonbaar door verschillende symptomen. Klanken die hetzelfde klinken bijvoorbeeld, worden verwisseld of belangrijke informatie wordt niet uit de omgevingsgeluiden gefilterd. De overeenkomst is hierbij dat het door het oor juist gehoorde geluid , door de hersenen op een andere manier wordt verwerkt, zodat de mens andere informatie subjectief waarneemt. Het gehoororgaan zelf is niet aangetast. Door het trainen van de hersenen kan de gehoorverwerking in goede banen worden geleid.

Wat is centrale hoorverwerking?

Bij het horen neemt het geluid de weg via het buitenste oor en de buitenste gehoorgang naar het trommelvlies en komt via het middenoor in het binnenoor terecht. Daar wordt het in zenuwprikkels omgezet, die door de hoor zenuw in de hersenen terecht komen en daar worden verwerkt.

De weg van de gehoorzenuw tot aan het primaire hoorcentrum wordt centrale auditieve verwerking genoemd. De akoestische prikkel wordt via verschillende kernregio’s in de hersenen naar de auditieve cortex verder geleid.

Pas tijdens de centrale auditieve verwerking van onze hersenen worden de van het perifere horen geleverde signalen in betekenisvolle informatie omgezet.

Ook wanneer alle betrokken structuren organisch gezond zijn, kan het horen daardoor bemoeilijkt zijn, dat de centrale auditieve verwerking niet optimaal functioneert. Het kan zijn dat alles bij elkaar te zacht wordt gehoord of dat enkele toonhoogtes verschillend sterk worden gehoord. Dan worden geluiden anders waargenomen, als dat ze daadwerkelijk klinken. Zo kan bijvoorbeeld belangrijke informatie door omgevingsgeluiden maar moeilijk goed genoeg worden gehoord. Een spreker uit een groep of ook de stem van een leraar wordt onvoldoende waargenomen of de betekenis van woorden niet begrepen, wanneer gelijkluidende klanken zoals bijvoorbeeld ’t’ en ‘d’ door de luisteraar niet kunnen worden onderscheiden.

Een andere voorwaarde voor een optimale auditieve verwerking is de samenwerking van beide hersenhelften (lateraliteit). Is er sprake van onvoldoende samenwerking van beide hersenhelften of heeft zich er geen dominant oor ontwikkeld of wisselt de lateraliteit af tussen beiden hersenhelften dan wordt het gehoorde vertraagd of niet in de juiste sequentie waargenomen.

Een evenwicht in het gebied van de centrale auditieve verwerking vindt plaats door de hersenen te trainen. Op een auditieve manier worden de hersenen op zo’n manier gestimuleerd, dat de waarneming en de verwerking van het gewenste geluid (bijvoorbeeld spraak) wordt verbeterd. Ongewenste geluiden en ongewenste hoor indrukken (bijvoorbeeld tinnitus) worden verminderd of verdwijnen helemaal.