Skip to main content

WEBINAR 10 en 17 november 2020 

 

Cursus – module 3:
Nieuwe testmethode en een beter begrip van auditieve problemen bij jonge kinderen

Er zijn te veel kinderen op kleuterscholen en scholen die problemen hebben door een beperkte auditieve verwerking.
Hoe bereiken we ze? Hoe herkennen we ze? Welke metingen kunnen we uitvoeren? Wat betekenen de diagnoses van de kinderaudiologen? Hoe helpen we de kinderen?

Deze geavanceerde cursus is speciaal ontworpen voor therapeuten die al BENAUDIRA-trainers zijn.

 

Neem contact met ons op over ons cursusaanbod!

  • info@benaudira.nl
  • +49 5482 926505

CONTACT

Wij bieden een nieuwe BENAUDIRA cursusmodule aan met de focus op kinderen vanaf +- 3 jaar.

In dit tweedelige webinar richten we ons op hulpmiddelen voor jonge kinderen voor wie het nog niet mogelijk is om de normale hoortest met betrouwbare resultaten uit te voeren.

De onderwerpen van de cursus zijn:

– Spelaudiometrie volgens BENAUDIRA voor kinderen vanaf ca. 3 1/2 jaar
– Het BENAUDIRA-programma voor kleuterscholen en scholen
– Onderzoeken en tests bij kinderen jonger dan ca. 5 1/2 jaar
– Diagnoses en rapporten van de pediatrische audiologie

 

Deel 1 op 10 november 2020:

– Spelaudiometrie met dierengeluiden volgens BENAUDIRA® voor kinderen vanaf ca. 3 1/2 jaar
– Korte presentatie van de BENAUMETER voor collega’s die het apparaat nog niet kennen.
(De BENAUMETER is nodig voor het uitvoeren van speelaudiometrie met dierengeluiden).

– Het BENAUDIRA® programma voor kleuterscholen en scholen

– Bevragingen en tests bij kinderen jonger dan ca. 5 1/2 jaar

 

Deel 2 op 17 november 2020:

– Inzicht in pediatrische audiologie -diagnoses en -rapporten

– Welke tests worden in de kinderaudiologie uitgevoerd en om welke redenen?

– Cochleair – implantaten bij (kleine) kinderen: Voordelen en tegenargumenten

Zoals gebruikelijk bij BENAUDIRA is deze cursus bedoeld om je vertrouwd te maken met de methoden.

De deelnemers aan de cursus worden gecertificeerd om de genoemde toepassingen van de BENAUDIRA methode aan te bieden.

De cursus is inclusief verdere begeleiding per telefoon en e-mail. Als je elementen van de cursus in de praktijk wilt toepassen, zullen we je begeleiden bij alle vragen die zich voordoen.

Inhoud van de cursus

Spelaudiometrie volgens BENAUDIRA met echte dierengeluiden

Het is moeilijk om jonge kinderen audiometrisch subjectief te testen. Kinderen tussen ongeveer 3 jaar en ongeveer 5 1/2 jaar hebben meestal nog niet voldoende motivatie en concentratie om deel te nemen aan een normaal audiometrisch onderzoek.

Objectieve tests, zoals hersenstamaudiometrie, worden echter alleen uitgevoerd bij zeer opvallende kinderen en zijn in veel gevallen niet zo nuttig als subjectieve audiometrie.

Daarom is het een feit dat het bij de overgrote meerderheid van de kinderen simpelweg onbekend is hoe evenwichtig of onevenwichtig hun gehoor is. Medisch relevant gehoorverlies wordt in de meeste gevallen goed herkend. Maar het onevenwichtige gehoor en de daarmee gepaard gaande slechte gevolgen voor de ontwikkeling van de kinderen, voor de concentratie en aandacht, voor de taalontwikkeling en later voor het lezen en schrijven, alsook voor psychosociale componenten zoals terugtrekkingsdrang of agressiviteit … dit alles is voor velen nog onbekend.

In het verleden hebben we bij BENAUDIRA ook alleen maar algemene hulp kunnen bieden aan zulke jonge kinderen.

Met onze nieuwe spelaudiometrie met dierengeluiden zijn we er nu in geslaagd om een situatie te creëren waarin de motivatie van jonge kinderen om deel te nemen aan een gehoortest aanzienlijk wordt vergroot.

Het is ons gelukt om echte dierengeluiden te kalibreren in ons meetapparaat BENAUMETER voor toonhoogtes en volumes. In combinatie met een verhaal, een speelveld en houten figuren van dieren kunnen we een individuele monaurale test uitvoeren met maximaal 6 frequenties. Dit betekent dat we vervolgens individueel trainingsmateriaal kunnen produceren om de perceptie te bevorderen, zelfs bij zulke jonge kinderen.

In deze cursus leer je hoe je de test kunt uitvoeren.

Opmerking: de spelaudiometrie is een upgrade voor de BENAUMETER. De upgrade omvat een software update, een bord (6 pagina’s in A4 formaat), 6 houten dierfiguren, het verhaal en het kost 175,-€

.

Korte presentatie van de BENAUMETER

De BENAUMETER is ons eigen meetapparaat, dat al enige tijd wordt gebruikt in plaats van een audiometer voor de BENAUDIRA methode.

Sommige collega’s werken al met het apparaat in Nederland en België. Maar er zijn ook collega’s die het nog niet kennen.

We stellen de Benaumeter daarom heel kort voor, zodat alle deelnemers de cursus gemakkelijk kunnen volgen.

De BENAUMETER is echter geen voorwaarde voor deelname aan deze cursus.

De spelaudiometrie met dierengeluiden werkt alleen met dit apparaat. Maar het kleuter- en schoolprogramma kan ook met een conventionele audiometer worden uitgevoerd en de informatie over de pediatrische audiologie is voor alle collega’s even waardevol.

Het BENAUDIRA® programma voor kleuterscholen en scholen

De kleuterscholen en scholen zitten vol met kinderen die zich op grond van een ongebalanceerde gehoorverwerking onder hun niveau bewegen.

Vertragingen in de ontwikkeling, psychosociale problemen, emotionele problemen en cognitieve beperkingen kunnen het gevolg zijn.

Het is mijn passie om deze kinderen zoveel mogelijk te helpen. Om dit te kunnen doen, moeten de betrokken kinderen echter eerst worden geïdentificeerd, en dit is precies waar het probleem ligt.

Alle audiologische onderzoeken bij jonge kinderen zijn bedoeld om gehoorverlies op tijd op te sporen. Daar zit veel goeds in. Maar de kinderen die een algemeen “goed” gehoor hebben (in de zin van “niet slechthorend”), maar die bij ons weten onevenwichtig horen, worden door niemand herkend.

Ons kleuter- en schoolprogramma verandert dat.

Met een gedetailleerde vragenlijst en onze dichotische gehoortest is het mogelijk om de betrokken kinderen met een relatief hoge nauwkeurigheid te identificeren en we hebben een mogelijkheid ontwikkeld om direct op de school/kleuterschool eerste hulp te bieden, die voor de ouders gratis is.

Het is gebleken dat er niet één enkele manier is waarop het programma op de faciliteiten kan worden aangeboden. De behoeften en mogelijkheden van elke kleuterschool en school zijn te verschillend.

In deze cursus leer je de tools voor het programma en krijg je de toestemming om het te gebruiken. We zullen ook bespreken welke soorten applicaties beschikbaar zijn.

De voordelen van deze cursus zijn, naast de mogelijkheid om kinderen te helpen, het netwerken met kleuterscholen en scholen en het feit dat altijd sommige deelnemers aan het schoolprogramma kunnen profiteren van een individuele training in je praktijk.

Diagnoses en rapporten van de pediatrische audiologie

Hersenstam audiometrie … otoakakoestische emissies … tympanometrie … impedantie meting … audio EEG … camera silentia … stapediusreflex …

Wat betekenen de onderzoeken en diagnoses van de pediatrische audiologie? Wat is het doel van de onderzoeken?

Na deze cursus zul je het weten.

CURSUSLEIDER

Holger Raddatz
BENAUDIRA Director

gehooronderzoeker, geluidstechnicus, componist en natuurgeneeskundigtherapeut (Heilpraktiker)

 

 

DATUM

10 en 17 november 2020

Tijden:
17:00 tot 21:00 uur

REGISTRATIE

  • Kosten:
    Boeking van module 3: 165,-€

    Opmerking: voor de spelaudiometrie met dierengeluiden wordt de BENAUMETER en de upgrade voor deze soort van hoortest benodigd. Alle andere inhoud van deze cursus kan ook met een gewone audiometer of zonder audiometer worden uitgevoerd.
    ... mijn gegevens uit het formulier om mijn vraag te beantwoorden worden verzameld, opgeslagen en verwerkt. De gegevens worden na de verwerking van de aanvraag gewist. Ik ben me ervan bewust dat ik mijn toestemming te allen tijde kan herroepen.. Gedetailleerde informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u in onze privacyverklaring.

REGISTRATIE

Je inschrijving is geldig zodra we je aanmelding hebben ontvangen en je inschrijfgeld is overgemaakt naar de onderstaande bankrekening.

Benaudira Duitsland is een door de autoriteiten goedgekeurd opleidingsinstituut en onze cursussen zijn vrijgesteld van BTW. De webinar wordt gegeven vanuit Duitsland. Daarom zal de factuur in het Duits zijn en zal er geen BTW op de factuur staan.

 

Bankrekening:
Benaudira – Holger Raddatz
IBAN: DE27 4005 0150 0134 5015 19
BIC: WELADED1MST